Doradztwo logistyczne – schemat

Aby zrozumieć, jak duże znaczenie ma doradztwo logistyczne, należy najpierw zrozumieć konstrukt „logistyka” i jego często stosowaną definicję: „Logistyka to zapewnienie dostępności odpowiednich towarów, we właściwej ilości, we właściwym stanie, we właściwym miejscu, we właściwym czasie, dla właściwego klienta i po odpowiednich kosztach”.

Czym jest doradztwo logistyczne?

W związku z tym doradztwo logistyczne dotyczy właśnie tych tematów. Logistyka tworzy połączenie między dostawcami, producentami i detalistami z klientem końcowym. Doradztwo logistyczne wspiera zatem optymalne planowanie logistyki. To oznacza połączenie wszystkich stron, aby niezbędne kroki przebiegały sprawnie. Żeby to osiągnąć, niezbędne są odpowiednie strategie logistyczne.

Co obejmuje doradztwo logistyczne?

Obecnie na rynku jest wiele różnych firm, które oferują konsultacje logistyczne. Często różnią się pod względem przedmiotu zainteresowania lub zakresu oferowanych porad. Jednak podejście różnych konsultantów logistycznych zwykle zawsze opiera się na tym samym podstawowym schemacie.

Na początku przeprowadzana jest obszerna i kompleksowa analiza aktualnej sytuacji. Obejmuje mocne i słabe strony danej logistyki w firmie oraz wszelkie działania logistyczne.
W kolejnym kroku jest określany we współpracy z klientem cel optymalizacji.
Następnie zostają zdefiniowane odpowiednie koncepcje i strategie logistyczne, aby jak najszybciej osiągnąć wyznaczone cele.
Potem jest czas na wdrażanie koncepcji i strategii logistycznych.
Ostatnim krokiem jest sprawdzenie rzeczywistej sytuacji po wdrożeniu środków. Jeśli stan rzeczywisty nie odpowiada planowanemu stanowi docelowemu, identyfikowane są możliwe błędy lub luki, a środki są odpowiednio dostosowywane.

Doradztwo logistyczne – więcej informacji na https://logit.com.pl/doradztwo-logistyczne-logit/